2014/11/26

Аналіз проекту "Програми сприяння розвитку інституцій громадянського суспільства м.Вінниці на період 2015-2017р.р. Або чому вона не потрібна громадянському суспільству.

ПРОПОЗИЦІЇ
Проаналізувати стан справ громадянського суспільства м. Вінниці, його експертний, людський та матеріальний потенціал;
Провести моніторинг соціальних послуг, які Вінницькі органи місцевого самоврядування не мають можливості надавати, але на них є суспільний запит і запропонувати ІГС надання цих послуг в рамках проектної діяльності;
Якщо з якоїсь причини Вінницькі ОМС не можуть виконати вище згадані аналіз та моніторинг, запропонувати зробити це ІГС в рамках проектної діяльності;
Налагодити регулярні контакти з УСІМА ІГС, зареєстрованими у Вінниці через електронну пошту, соціальні мережі, існуючі Інтернет платформи;
Налагодити взаємодію між органами МС Вінниці для координації роботи з ІГС.
Не запроваджувати "Програму сприяння розвитку інституцій громадянського суспільства" на період 2015-2017 роки.
ВИСНОВКИ
Програма розвитку громадянського суспільства не потрібна, як така, ось чому:
Діяльність Вінницьких органів місцевого самоврядування не є достатньо скоординованою, щоб мати загальну картину їх взаємодії з ІГС міста та щоб знати, яким чином і в які сфери залучати ІГС до співпраці. Також ОМС Вінниці не знають, якими ресурсами володіють ІГС, щоб ними продуктивно скористатись. Програма не вирішить цієї проблеми, тому що відсутні практики спілкування та моніторингу діяльності УСІХ ІГС міста.
Через відсутність об’єктивної інформації про можливості ІГС міста та їх контактів, або через банальне небажання та нестачу часових/людських ресурсів ОМС Вінниці не практикують залучення широкого кола ІГС до вироблення та прийнятті рішень. Такі практики вже прописані в чинному законодавстві України, і нічого  нового створювати не треба.
Налагодження комунікації з УСІМА організаціями, зареєстрованими у місті можливе шляхом електронної пошти, соціальних мереж, міських ЗМІ, на які і так витрачаються бюджетні кошти. Тому створення Інтернет порталів, інкубаторів, передбачених в проекті Програми, є недоцільним, дорогим, і, як показує практика, недієвим. На Вінниччині існує мінімум дві подібних платформи, які не працюють. Навіщо створювати ще одну, якщо при потребі можна скористатись існуючими?
Обласна Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 р. р. http://goo.gl/essGVE має більш чіткі цілі та детальніші заходи, але в результаті громадської експертизи, яку проводили ГЦ «Форум» разом з Хмільницькою ГО «ПРАВО» в листопаді ’13 – січні ’14, виявилось, що на заходи Програми не виділяються кошти з обласного бюджету за виключенням Конкурсу проектів. Більш того, виконавці програми не зовсім розуміють доцільність заходів, прописаних в Програмі. В світлі економічної ситуації в країні, є велика вірогідність, що коштів на міську програму також не буде достатньо в міському бюджеті. А виконавці Програми не знатимуть, як виконати нечітко прописані цілі та заходи, про які йшлось вище.
Програма передбачає виділення додаткових коштів бюджету міста на свою реалізацію. Натомість ці кошти можуть бути витрачені на якісний аналіз громадянського суспільства м. Вінниці; проекти ІГС, які реально надають ті послуги мешканцям міста, які місто надати не може з будь-яких причин.


ОЦІНКА ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ
В проекті Програми відсутня об’єктивна інформація реального стану речей громадянського суспільства м. Вінниці, на яке направлена Програма. Відсутня інформація про:
кількість ІГС, зареєстрованих у м. Вінниці; динаміка їх виникнення та активності;
аналіз напрямків діяльності ІГС Вінниці;
кількість ІГС, що мали співпрацю з Вінницькими органами місцевого самоврядування (ОМС) протягом хоча б останніх 5-ти років,
кількість використаних коштів на цю співпрацю та звіти про діяльність цих організацій в рамках цієї співпраці;
аналіз якості цієї співпраці, сфер, в яких Вінницькі ОМС працюють з Вінницькими ІГС;
перелік Вінницьких органів місцевого самоврядування, які протягом останніх 5-ти років співпрацювали з ІГС Вінниці;
реальні статистичні дані потреб ІГС Вінниці, їх експертного, волонтерського та організаційного потенціалу;
реальні дані моніторингу діяльності ІГС Вінниці – їх ініціатив, проектів, залучених коштів ззовні.
Мета Програми «підвищення суспільного розуміння ролі громадянського суспільства». А чи розуміють органи місцевого самоврядування м. Вінниці цю роль? Чи знають як і в яких сферах використати вже існуючий потенціал сотень громадських організацій міста, які залучають іноземні та бізнес кошти в свою діяльність, волонтерять задля покращення гуманітарного та суспільно-політичного стану міста? Люди, що зареєстрували свої організації або зібрались для спільної мети, вже діють, вже готові взаємодіяти з членами громади та з органами влади.
Опитування ІГС, на яке посилається проект, містить неточну інформацію щодо фінансування усіх ГО м. Вінниці, рівня їх задоволеності співпрацею з Вінницькими органами місцевого самоврядування;
Дані про практики інших держав корисні як приклад, але недоцільні в тілі Програми, вони відволікають від реального стану речей у м. Вінниці, яке нас усіх цікавить.


Немає коментарів:

Дописати коментар